prorock

Podsumowanie projektu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Władze Bieszczadzkiego Parku Narodowego podsumowały projekt zwalczania barszczu Sosnowskiego na ich terenie. Jak się okazało metoda, którą przyjęli, jest skuteczna. Prace będą kontynuowane do całkowitej eliminacji rośliny.

Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu BdPN

Barszcz Sosnowskiego w Bieszczadzkim Parku Narodowym występuje w jednym zainwentaryzowanym miejscu, w okolicach miejscowości Tarnawa Niżna. Władze parku podjęły się jego zwalczania. Odbywało się to w ramach projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w ekosystemach nieleśnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w latach 2019-2023”. Został on dofinansowany przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pracownicy BdPN oddelegowani do tego zadania zwalczali barszcz Sosnowskiego poprzez jego ręczne wykopywanie wraz z korzeniami na minimalnej głębokości sięgającej 25 cm. Następnie podsuszano roślinę i palono ją. Jak się okazało, metoda, którą obrali, jest skuteczną, jeśli chodzi o profilaktykę rozprzestrzeniania się rośliny. W roku 2020 usunięto z BdPN 4520 sztuk barszczy, w 2021 roku – 738 sztuk, a w 2022 roku – 327 ich sztuk. „Skuteczność przyjętej metody potwierdza spadek występowania tego niebezpiecznego gatunku inwazyjnego w tempie wykładniczym o niemalże 93% w stosunku do pierwszego roku. Wydaje się, że efektywność zastosowanej metody wynika przede wszystkim ze staranności wyszukiwania i wykopywania osobników młodocianych, którą osiągnięto dzięki zastosowaniu specyficznego systemu kontroli jakości i płatności („od korzenia”)”-podsumowały działanie władze BdPN. Pomimo iż program się kończy, działalność będzie kontynuowana aż do całkowitej eliminacji rośliny z tego terenu.

Barszcz Sosnowskiego – co to takiego?

Barszcz Sosnowskiego należy do rodziny roślin selerowatych. Pierwotnie występował na Kaukazie. Początkowo rosyjscy badacze rośliny myśleli, że będzie on rośliną pastewną. Okazało się jednak, że jest nie tylko trudny w uprawie, ale również niebezpieczny. W Polsce pojawił się w drugiej połowie ubiegłego wieku. Tu również prowadzono nad nim badania. Zarówno rosyjscy, jak i polscy botanicy zauważyli, że jest to roślina, która bardzo szybko się rozmnaża i rozprzestrzenia. Ponadto powoduje duże szkody dla środowiska.

Barszczu Sosnowskiego powinno się unikać, nie wolno dotykać go gołymi rękami. Sok i olejki eteryczne tej rośliny powodują bardzo duże problemy zdrowotne, a nawet zagrożenie życia. Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, barszcz Sosnowskiego jest bardzo niebezpieczny. Wywołuje silne poparzenia, które są bardzo bolesne. Dodatkowo obserwuje się takie objawy jak:

  • mdłości i wymioty,
  • silne bóle głowy,
  • objawy podobne do zapalenia spojówek,
  • problemy ze strony układu oddechowego.

W przypadku kontaktu z rośliną i wystąpienia objawów należy, jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, a w górach wezwać GOPR.

Booking.com