Ruszył projekt LECA w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ma promować koegzystencję ludzi i dużych drapieżników

Ruszył nowy projekt LECA. Jego celem jest promocja współistnienia ludzi i dużych drapieżników w Karpatach. W programie bierze udział 12 podmiotów, w tym Tatrzański Park Narodowy.

LECA to nowy projekt Tatrzańskiego Parku Narodowego i innych jedenastu podmiotów. Jego celem jest promocja koegzystencji ludzi i dużych drapieżników w Karpatach. Przez najbliższe trzy lata międzynarodowy zespół specjalistów będzie monitorował duże drapieżniki. Ponadto uniemożliwi kłusownictwo. Będzie starał się także eliminować sytuacje konfliktowe. Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego informuje:

Duże drapieżniki są kluczowymi składnikami ekosystemów leśnych w Karpatach, regionie, w którym występują jedne z najliczniejszych populacji rysi, wilków i niedźwiedzi w Europie. Nie ma jednak pewności, czy populacje te są stabilne, a w dyskursie politycznym, medialnym i publicznym dominuje wiele mitów, ponieważ dane nie są gromadzone w sposób transgranicznie zharmonizowany, bez wspólnych przepisów i polityki dotyczącej ochrony tych zwierząt (np. zapobiegania kłusownictwu) oraz bez wspólnej koordynacji między zainteresowanymi państwami”.

Przy tym zaznacza również, że aby „utrzymać ich żywotne populacje, zabezpieczyć naturalną ekspansję i rekolonizację w krajach karpackich, potrzebne są skoordynowane działania oparte na wynikach badań naukowych. Trzeba także zwalczać błędne przekonania”.

Dzięki zebranym informacjom w projekcie LECA, zespół skonstruuje międzynarodowe zasady i standardy monitorowania, wykorzystując lokalną społeczność. Co więcej, specjaliści uzyskają informacje dotyczące populacji dużych drapieżników na terenach transgranicznych. Umożliwi to wprowadzenie konkretnych środków zapobiegawczych na terenie Karpat.

Projekt rozpoczął się w kwietniu tego roku, prace nad nim potrwają do końca marca 2026 roku. Biorą w nim udział specjaliści z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Słowenii oraz Rumunii.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Booking.com