prorock

Babiogórski Park Narodowy zakupi pojazdy zeroemisyjne oraz stacje ładowania

https://pixabay.com/pl/photos/carsharing-samoch%C3%B3d-elektryczny-4382651/

Babiogórski Park Narodowy  w styczniu tego roku nabył pojazd zeroemisyjny w ramach programu „Elektroparki? Elektromobilność w parkach narodowych”. To jednak nie koniec tej inwestycji. Docelowo do końca sierpnia tego roku zaplanowano zakup dwóch aut oraz stacje ładowania.

Wpływ spalania paliw na środowisko

Głównym celem parków narodowych jest ochrona przyrody, czyli roślinności, fauny oraz przyrody nieożywionej w postaci niezmienionej przez człowieka. Jak jednak wiadomo i jak podkreślają to ekolodzy, emisyjność spalin ma jednoznacznie negatywny wpływ na nie. Największym zagrożeniem jest utlenianie się w powietrzu tlenków siarki i azotu. Skutki tego procesu prowadzą m.in. do nekrozy i chlorozy liści roślin, a także uszkodzenia ich systemu korzeniowego oraz aparatów asymilacyjnych.

Zakup pojazdów zeroemisyjnych przez Babiogórski Park Narodowy

Babiogórski Park Narodowy chcąc ograniczyć szkody powstające podczas spalania paliw na swoim terenie, postanowił nabyć pojazdy zeroemisyjne i stacje ładowania do nich. Jedno auto zakupiono w styczniu tego roku. Jest to Subaru Solterra. Jego koszt to 245 877 zł, z czego dotacja wyniosła 221 627,55 zł.

W planach dyrekcji parku jest wyposażenie go w dwa pojazdy zeroemisyjne, jeden typu minivan oraz jeden SUV z napędem 4×4. Dodatkowo zostaną też wykonane punkt ładowania pojazdów na potrzeby własne parku oraz ogólnodostępnej stacji ładowania.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia oszacowano na 442 385 zł. Park otrzymał jednak dofinansowanie do niego w ramach programu „Elektroparki? Elektromobilność w parkach narodowych”. Wysokość dotacji wynosi 398 706 zł. Jak podano, dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmuje 90% kosztów zakupu samochodu bądź stacji ładowania o 100% kosztów ich znakowania. Czas na zakup pojazdów wedle aneksu  z marca 2023 roku do podpisanej w listopadzie 2022 roku, władze Babiogórskiego Parku Narodowego mają do końca sierpnia 2024 r.

W ramach programu priorytetowego „Różnorodność biologiczna, edukacyjna i monitoring środowiska”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Babiogórski Park Narodowy uzyskał dofinansowanie swojego przedsięwzięcia „Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania dla Babiogórskiego Parku Narodowego”. Podpisana w dniu 4 listopada 2022 r. Umowa nr 3279/Wn06/OP-PO-FN/D o dofinansowanie w formie dotacji jest częścią dedykowanego parkom narodowym programu „ElektroParki? Elektromobilność w parkach narodowych”, którego celem jest ograniczenia zanieczyszczenia powietrza oraz zużycia paliw emisyjnych poprzez dofinansowanie zakupu przez parki narodowe pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania” – podaje dyrekcja parku.

Źródło:

Babiogórski Park Narodowy, A.Judzińska-Kłodawska „Analiza degradacji środowiska w aspekcie toksyczności spalin” Ekologia i Bezpieczeństwo 6/2014

Booking.com