prorock

I Wojna Światowa w Bieszczadach – rekonstrukcja bitwy

W Bieszczadach, w miejscowości Komańcza, 12 czerwca odbędzie się rekonstrukcja jednego z najważniejszych wydarzeń tego regionu, bitwy z 1915r. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu pn: „Karpackim Szlakiem Wielkiej Wojny” – uczcijmy 104. rocznicę odzyskania niepodległości.

O tym, jak I Wojna światowa przebiegała w Bieszczadach mówi się rzadko. Lekcje historii w szkołach pomijają wydarzenia, które miały miejsce w tym regionie, mimo, iż miały one ogromny wpływ na jego mieszkańców. Chcąc upamiętnić jedną z najważniejszych bitew, jaka odbyła się w tym miejscu, w 1915 roku, Wójt Gminy Komańcza wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury przygotowali „Rekonstrukcję Bitwy Historycznej stoczonej w Bieszczadach w 1915r.” Jak podają, w pokazie wezmą udział repliki samolotów z epoki.

Rekonstrukcję bitwy wraz z koncertem pieśni patriotycznej zaplanowano na godzinę 14.30. To jednak nie jedyne atrakcje, które czekają zarówno na mieszkańców Komańczy, jak i turystów. W planach jest również stworzenie edukacyjnej wioski historycznej. Mają się w niej znajdować stanowiska z bronią i wyposażeniem wojskowym, plakatami propagandowymi z ówczesnej epoki, strzelnica, poligon i artefakty. Nie zabraknie też strawy dla strudzonych, górskich wędrowców. Impreza odbywać się będzie w godz. 11.30 – 17.00.

Booking.com