prorock

Kolejni imigranci próbowali przekroczyć polską granicę w górach

Straż graniczna zatrzymała imigrantów próbujących przekroczyć granicę w Lipnicy Wielkiej-Murowanicy. Do Polski chciał ich wwieźć mężczyzna ukraińskiego pochodzenia. Wśród nich było jedno dziecko.

Imigranci, którzy próbowali przekroczyć polską granicę w Lipnicy Wielkiej-Murowanicy pochodzą z Syrii. Łącznie było to osiem osób, w tym jedno dziecko. Wobec sześciu osób wszczęto postępowanie administracyjne, którego celem jest powrót imigrantów do swojego kraju. Karpacka Straż Graniczna poinformowała, że Komendant PSG w Zakopanem „wydał postanowienia o zastosowaniu środków alternatywnych do detencji, w postaci zgłaszania się do Placówki Straży Granicznej w Zakopanem”. Wiadomo też, że pozostała dwójka cudzoziemców złożyła wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej i obecnie przebywa w ośrodku dla cudzoziemców, czekając na decyzję w tej sprawie.

Wszczęto również postępowanie wobec przemytnika, 24-letniego obywatela Ukrainy. Postawiono mu zarzut zorganizowania nielegalnego przekroczenia granicy Państwowej Polski ze Słowacją. „Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wobec obywatela Ukrainy orzeczono karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat.  Natomiast mimo legalnego pobytu na terytorium RP, Komendant Placówki SG w Zakopanem wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu” informuje SG.

Żródło i fot.: Straż Graniczna

Booking.com