Minęło 114 lat od założenia TOPR

Minęło 114 lat od założenia TOPR

Minęło 114 lat od oficjalnego założenia TOPR. Jednak pierwsza, duża akcja ratunkowa odbyła się rok wcześniej. Pomimo, iż możliwości udzielania pomocy dziś, a ponad sto lat temu znacząco się różniły, to cel pozostał ten sam. Poszukiwanie zaginionych i pierwsza pomoc w Tatrach.

Celem Towarzystwa było od początku poszukiwanie zaginionych turystów i niesienie pierwszej pomocy w nieszczęśliwych wypadkach na obszarze Tatr” – informują ratownicy.

Pierwsza poważna akcja ratunkowa w górach odbyła się we wrześniu 1908 roku. Rok później, 29 października 1909 roku, zatwierdzono działalność statutu pogotowia, tym samym oficjalnie powstało TOPR. Decyzję podjęło galicyjskie Namiestnictwo we Lwowie. Wpływ na nią miała tragiczna śmierć w Tatrach polskiego kompozytora Mieczysława Karłowicza. Pierwszym Prezesem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego został dr Kazimierz Dłuski, Naczelnikiem Straży Ratunkowej zaś Mariusz Zaruski, a zastępcą Klemens Bachleda. Znakiem identyfikacyjnym TOPR był błękitny krzyż na białym tle. Siedzibę utworzono na Dworcu Tatrzańskim. TOPR w swojej historii zmieniał swe nazwy, ze względu na historię naszego kraju, czasowo był nawet włączony w strukturę GOPR. Jednak niezmiennie realizował swój podstawowy i pierwotny cel. Współcześnie jest ich już dużo więcej.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z historii TOPR udostępnione przez ratowników.

Foto i źródło TOPR

Minęło 114 lat od założenia TOPR

Booking.com