Nałożono ograniczenia na narciarzy ekstremalnych i taterników. Powodem są sokoły wędrowne

https://pixabay.com/pl/photos/sok%C3%B3%C5%82-w%C4%99drowny-ptaki-zwierz%C4%85t-7352736/

Od 18 marca narciarze ekstremalni oraz taternicy muszą liczyć się z ograniczeniami nałożonymi przez Tatrzański Park Narodowy. Są one działaniem corocznym. Powodem jest gniazdowanie sokołów wędrownych.

Tatrzański Park Narodowy 18 marca zamknął część dróg wspinaczkowych i linii zjazdowych. Decyzja ta „dotknie” przede wszystkim narciarzy ekstremalnych oraz taterników. Jednakże takie działanie jest konieczne i odbywa się co roku. Związane jest bowiem z zakładaniem gniazd na tym terenie przez sokoły wędrowne. Dodatkowo w kwietniu ptaki te mają okres lęgowy, a wylęganie młodych osobników trwa 32 dni. Kolejne 5-6 tygodni młode bytują w gniazdach. Dlatego wspomniane poniżej obszary niedostępne będą aż do 15 lipca:

  • wschodnia ściana Kościelca od Komina Drewnowskiego po Żleb Zaruskiego;
  • w obszarze Kazalnicy i Galerii Cubryńskiej: Żleb Krygowskiego – Mały Kocioł Mięguszowiecki – Niżnia Galeria Cubryńska – Cubryńska Kopka – z Cubryńskiej Kopki ściany opadające do Mnichowego Żlebu (łącznie ze Żlebem Szulakiewicza). Północnym ograniczeniem jest wylot Mnichowego Żlebu – podstawa ściany Kazalnicy Liliowej i Kazalnicy Cubryńskiej do Żlebu Krygowskiego”.
Booking.com