Nie będzie wycinki drzew pomnikowych w Puszczy Karpackiej

Ekolodzy grzmią o wycince monumentalnych drzew w Puszczy Karpackiej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogranicza ten proceder na dziesięciu obszarach w naszych kraju. Lasy Państwowe wprowadzają zakaz wycinki drzew pomnikowych. Co dalej z polskim Lasem Olbrzymów?

Wycinka Lasu Olbrzymów w Puszczy Karpackiej

Jeszcze kilka dni temu Inicjatywa Dzikie Karpaty grzmiała na temat planowanej wycinki tzw. Polskiego Lasu Olbrzymów w Puszczy Karpackiej. To drzewa pomnikowe, monumentalne. Choć Nadleśnictwo Krasiczyn twierdziło od 1 lutego, że żadne drzewo pomnikowe nie straci swego życia, organizacja podawała do publicznej wiadomości zupełnie inne informacje.

Nadleśnictwo Krasiczyn zaplanowało zniszczenie kolejnego przepięknego fragmentu Puszczy Karpackiej. Według przekazanych nam danych nie miało w nim zostać wycięte żadne drzewo o wymiarach pomnika przyrody. Sprawdziliśmy to i odkryliśmy, że w tym miejscu ponad 30 takich drzew ma trafić pod topór. Wśród nich pokaźne jodły, monumentalne buki, strzeliste i powykręcane graby. […] Nadleśnictwo Krasiczyn nie ma sobie równych w niszczeniu Puszczy Karpackiej. Leśnictwo Kupna, w którym rośnie las olbrzymów, jest rekordzistą w wyznaczaniu pomnikowych drzew do wycinki. Zmienił się Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, zmienił się Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, część lasów została wyłączona z cięć, ale Nadleśnictwo Krasiczyn wciąż sieje zniszczenie. Musimy to zatrzymać. Dzisiaj skierowaliśmy pismo do Nadleśnictwo Krasiczyn, Lasy Państwowe żądając odstąpienia od cięć w tym miejscu” – opublikowano na profilu społecznościowym Inicjatywy Dzikie Karpaty 6 lutego wieczorem.

Petycję wystosowaną przez tę organizację w sprawie ochrony drzew pomnikowych w Puszczy Karpackiej „W obronie najstarszych drzew – karpackich olbrzymów” podpisało 22 878 osób.

Stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło poważnie przyjrzeć się problemowi wycinki polskich lasów. Już na początku stycznia tego roku ograniczyło wyręby drzew w nich. Minister Paulina Hennig-Kloska, 8 stycznia na konferencji prasowej w Warszawie poinformowała, że ochrona lasów to priorytet nowego Rządu. Ponadto wynika to również z zobowiązań w stosunku do dyrektyw UE. Ograniczenia wyrębów drzew wprowadzono więc na 10 obszarach Polski, tj.

  • Bieszczad,
  • Puszczy Boreckiej,
  • Puszczy Świętokrzyskiej,
  • Puszcza Augustowskiej,
  • Puszcza Knyszyńskiej,
  • Puszcza Karpackiej,
  • Puszczy Rominckiej,
  • Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
  • okolicach Iwonicz-Zdroju i Wrocławia.

Od słów przechodzimy do czynów. Podjęliśmy decyzję o wydaniu pierwszej decyzji o ograniczeniu i wstrzymaniu wycinek najcenniejszych obszarów leśnych w Polsce. Czas wyprowadzić piły z części polskich lasów, zwłaszcza te, które cięły najcenniejsze obiekty przyrodnicze. Pracujemy nad systemowym rozwiązaniem, w którym znajdzie się więcej obszarów i które będzie konsultowane z przedstawicielami Lasów Państwowych, samorządami i lokalnymi społecznościami” – poinformowała Hennig-Kloska. Podkreśliła również, że ma to związek także z najcenniejszymi drzewostanami w tych regionach, tj. osiągającymi wiek 100-200 lat, a także lasów wodochronnych oraz górskich.

Decyzja Nadleśnictwa Krasiczyn Lasy Państwowe w sprawie wycinki drzew Puszczy Karpackiej

Inicjatywa Dzikie Karpaty publikując 6 lutego swój post o wycince drzew olbrzymów na terenie Puszczy Karpackiej, być może nie była jeszcze poinformowana o decyzji Dyrektora Regionalnej Decyzji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 1 lutego. Zakazuje bowiem ona wycinki drzew pomnikowych, z wyjątkiem tych, które stanowią realne zagrożenie powszechnego bezpieczeństwa.

Mając na uwadze obecną sytuację, wprowadzam z dniem dzisiejszym zakaz usuwania drzew grubych, spełniających kryteria wymiarowe uznania za pomnik przyrody […]” – napisał Janusz Starzak, p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych w Krośnie do Nadleśniczych nadleśnictw zgrupowanych w RDLP w Krośnie.

Źródła: Serwis RP, Inicjatywa Dzikie Karpaty

Fot. Inicjatywa Dzikie Karpaty

 

Booking.com