Nowe ścieżki edukacyjne w Świętokrzyskim Parku Narodowym

W tym roku, w sezonie letnim, Świętokrzyski Park Narodowy udostępnił nowe ścieżki edukacyjne. Pierwsza z nich liczy 1,5 km długości i prowadzi z Huty Szklanej na Hucisko. Druga ma 1,6 km długości, rozpoczyna się Kakoninie, a kończy w Woli Szczygiełkowej.

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego udostępnił turystom dwie, nowe ścieżki edukacyjne. Pierwsza z nich, „Na przełęcz Hucką”, to dawna niemiecka droga z Huty Szklanej na Hucisko. Pracownicy parku częściowo ją utwardzili i wyprofilowali, zatem spacer po niej lub wycieczka rowerem są bezpieczne i nie zagrażają wypadkom.

„Na przełęcz św. Mikołaja”  łączy czerwony szlak na Łysicę ze ścieżką pieszo – rowerową na Kakonin. Przebiega po dawnej Drodze Kakonińskiej.

Ścieżki edukacyjne zostały udostępnione zgodnie z Zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2022–2023. Można z nich korzystać od 1 maja 2022 do 31.10.2022.

Booking.com