prorock

Przekaż swoje 1,5% podatku na działalność GOPR lub TOPR. Zadbaj o bezpieczeństwo w górach

https://pixabay.com/pl/photos/euro-banknoty-monety-1166051/

Już niedługo zaczniemy rozliczać nasze PIT-y. Do końca lutego nasi pracodawcy będa mieli obowiązek przedstawić nam rozliczenia roczne naszych zarobków. W związku z tym wielu z nas stanie przed wyborem instytucji, na którą zechce oddać swoje 1,5% podatku. Czy wiesz już, komu pomożesz? My zachęcamy do wsparcia ratowników GOPR lub TOPR. Wspólnie z nimi zadbajmy o bezpieczeństwo w górach.

Korzystałeś kiedyś w górach z pomocy ratowników GOPR lub TOPR? Jeśli tak, możesz im za to podziękować od marca do końca kwietnia. Wówczas bowiem będziemy rozliczać się z fiskusem z naszych podatków. Każdemu z nas przysługuje możliwość przeznaczenia ich 1,5% na dowolnie wybraną organizację pożytku publicznego. Dlatego zachęcamy Was, do przekazywania tych kwot ratownikom górskim. Ci ludzie, w większości jako ochotnicy, społecznie dbają o nasze bezpieczeństwo w górach. Nie bacząc na pogodę, zarówno w pełnym słońcu, gdy temperatura dobiega 40 stopni Celsjusza, jak i w największe wichury oraz zadymki śniegowe przy najsroższych mrozach ruszają na akcje (wówczas najczęściej pieszo), nie bacząc na zagrożenie lawinowe. Na pierwszym miejscu stawiają bowiem życie poszkodowanego, nie swoje.

Pamiętaj! Twoje 1,5% ma znaczenie.

Fundacja TOPR

W PIT w rubrykę 1,5% na dowolny cel (KRS) należy wpisać:

0000030706

FB TOPR

Fundacja GOPR

w PIT w rubrykę 1,5% na dowolny cel (KRS) należy wpisać:

0000607021

FB GOPR

Finansowanie GOPR oraz TOPR

Jak podaje MSWiA, “dotacje na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego są udzielane zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
 • art. 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241)
 • art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240)”.

Warto pamiętać, że obie Fundacje (TOPR oraz GOPR) są organizacjami non profit, czyli są pozarządowymi, działającymi społecznie. Dofinansowanie uzyskują z dotacji Państwa (j.w.) oraz prywatnych firm i osób. Fundacja GOPR wyszczególniła dokładnie, z czego może pochodzić ich majątek. Są to:

 1. Dotacje budżetowe i pozabudżetowe,
 2. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 3. dochody z praw majątkowych,
 4. dochody z majątku ruchomego oraz nieruchomego Fundacji,
 5. odsetki bankowe,
 6. zyski kapitałowe,
 7. aukcje i licytacje, w tym aukcje internetowe,
 8. odpisy podatkowe,
 9. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.

Na co przeznaczane są środki finansowe przekazywane TOPR i GOPR?

Zarząd Fundacji podkreśla, że “Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji”.

Zarówno Fundacja TOPR, jak i Fundacja GOPR są bardzo transparentne w swej działalności. Dlatego na ich stronach możemy dokładnie dowiedzieć się, na co przeznaczane są środki dotujące ich działalność, oprócz ratowania życia poszkodowanym w górach. Także te, pochodzące z przekazywanego im co roku 1,5% podatku.

Fundacja TOPR podaje, że jest to:

 • wsparcie rzeczowe oraz wsparcie finansowe modernizacji sprzętu oraz stacji centralnej i stacji terenowych TOPR,
 • wsparcie rzeczowe oraz wsparcie finansowe szkoleń ratowników TOPR odbywających się w Polsce i za granicą,

 • wsparcie finansowe przedsięwzięć mających na celu ochronę zdrowia ratowników TOPR,

 • wsparcie finansowe uczestnictwa TOPR w krajowych i międzynarodowych kongresach krajowych i międzynarodowych organizacji ratowniczych,

 • wsparcie finansowe oraz wsparcie rzeczowe przedsięwzięć TOPR mających na celu profilaktykę oraz edukację w zakresie bezpieczeństwa w górach oraz ochrony środowiska naturalnego w górach”.

Źródło: Fundacja TOPR, Fundacja GOPR, MSWiA

Booking.com