prorock

Ratownik GOPR Karkonosze instruktorem Rescue 3 Europe

Ratownik GOPR Karkonosze został instruktorem Rescue 3 Europe. Prestiżowy tytuł posiada łącznie tylko siedmiu goprowców w Polsce.

Kamil Kowalski jest ratownikiem górskim w GOPR Karkonosze. W dniach 14-16 kwietnia został również instruktorem Rescue 3 Europe. Rescue 3 Europe wyznacza standardy ratownictwa technicznego i wodnego. Akredytują nowoczesne kursy oraz szkolenia z tego zakresu, które potem są wykorzystywane w zawodach i organizacjach wysokiego ryzyka.
Trzeba przyznać, że ratownictwo górskie do takowych należy. Tym bardziej, że goprowcy nie tylko udzielają pomocy na górskich szlakach, ale także w porywistych rzekach górskich.
Kamil Kowalski stał się siódmym górskim ratownikiem, który został wyróżniony tym renomowanym tytułem. Wydarzenie to poprzedziły jednak lata intensywnej nauki, szkoleń i ekstremalnych treningów.

Booking.com