Ruszył nabór na Strażnika Pienińskiego Parku Narodowego

Władze Pienińskiego Parku Narodowego otworzyły rekrutację na stanowisko strażnika tego terenu. Termin składania podań mija 23 grudnia, o godzinie 16.00. Sprawdź, czy masz szansę zostać pracownikiem parku.

Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego ogłosił nabór na funkcjonariusza Straży Parku. Jego głównym zadaniem będzie ochrona mienia, jak również zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody. Kandydaci muszą mieć ukończone 21 lat, posiadać wykształcenie minimum średnie oraz pełnię praw publicznych. Wraz z podstawową dokumentacją, czyli podaniem, kwestionariuszem osobowym, CV i klauzulą osobową należy przedstawić również:

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tej pracy
zaświadczenie o niekaralności
nienaganną opinię komendanta Policji.
Wybrana osoba zostanie zatrudniona na pełen etat, na umowę o pracę. Park nie wymaga konieczności zamieszkiwania tej części kraju, bowiem może zapewnić mieszkanie służbowe

Booking.com