prorock

W Babiogórskim Parku Narodowym przeprowadzono inwentaryzację zwierząt. Najwięcej występuje tu jeleni

W Babiogórskim Parku Narodowym najliczniejszą grupę mieszkańców stanowią jelenie. Tuż za nimi, w rankingu znajdują się sarny i dziki. To wynik inwentaryzacji jakiej dokonano pod koniec października.

Z końcem października br. w Babiogórskim Parku Narodowym przeprowadzono inwentaryzację zwierząt. Jako że wybrano dość pracochłonną metodę, zabieg ten trwał aż trzy dni. Pracowało około 100 osób. Pracownikom BgPN pomagali wolontariusze ze Szkolnego Koła PTT z Zespołu Szkół Elektronicznych, elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku Białej, Szkolnego Koła PTT „Pionowy Świat” VII LO w Bielsku Białej, członkowie Oddziału PTT w Bielsku Białej , członkowie Koła Przyrodniczego Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wolontariusze Zurich Insurance Company Ltd Kraków.

Ochotnicy podzieleni zostali na dwie grupy. Pierwsza zajmowała się tak zwaną nagonką, czyli wypędzaniem zwierząt z powierzchni. Druga zaś była obserwatorami, czyli osobami zajmującymi się liczeniem i zapisywaniem wyników. „Jedną ze stosowanych metod inwentaryzacji zwierząt (ssaków- jeleniowatych) w BgPN jest metoda pędzeń próbnych. Jest to metoda skomplikowana logistycznie, pracochłonna, wymagająca zaangażowania dużej ilości osób oraz środków. Metoda ta uważana jest za jedną z najdokładniejszych metod szacowania zwierzyny” – wyjaśniają przyrodnicy z Babiogórskiego Parku Narodowego. „Podczas inwentaryzacji stwierdzono gatunki zwierząt łownych: najliczniej jelenie – 49 szt., sarny -5 szt., dziki – 13 szt. i jarząbka. Aktualnie trwa opracowywanie wyników inwentaryzacji” – dodali.

Booking.com