W Świętokrzyskim Parku Narodowym coraz bezpieczniej

W Świętokrzyskim Parku Narodowym ostatnio dużo się dzieje. Dochodzi do wielu zmian. Wszystko po to, aby zarówno turyści, jak i zwierzęta byli bezpieczni. Jakie modernizacje już zaszły, a jakie zajdą w najbliższym czasie? Co się zmienia na korzyść w jednym z najpiękniejszych Parków Narodowych w naszym kraju?

Drobne, ale istotne zmiany na szlakach

Nawet małe modernizacje mogą dać duże korzyści. Przyrodnicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego zdają sobie z tego bardzo dobrze sprawę, dlatego wraz ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Poziom Gór podpisali porozumienie. Jego celem było odświeżenie oznaczeń na wszystkich ścieżkach edukacyjnych. „W sumie na 9 ścieżkach edukacyjnych odmalowano trasy o łącznej długości 33,6 km. Odnowione oznakowania nie tylko ułatwiają orientację, ale również umożliwiają turystom korzystanie z cennych terenów w sposób przyjazny przyrodzie” – poinformowali pracownicy Parku.

Porozumienia dające duże korzyści

To niejedyne umowy, które podpisał w ostatnim czasie Zarząd Parku. Dwie pozostałe dotyczyły jednak dużo większych przedsięwzięć. Pierwsze porozumienie zawarto z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Jego celem jest realizacja projektu „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania i likwidacja skutków pożarów w Świętokrzyskim Parku Narodowym”.

To ogromne wyzwanie, ale mamy na to wsparcie! Kwotę dofinansowania w wysokości 1 071 150 złotych w całości pokrywa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2025, a jego celem jest ochrona naszego pięknego Parku przed pożarami. Planujemy zakup m.in. specjalistycznych pojazdów z wyposażeniem gaśniczym, drona z termowizją oraz mobilnych zbiorników na wodę. Dzięki tym środkom będziemy bardziej przygotowani do przeciwdziałania pożarom i ochrony naszej przyrody. Razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dążymy do zachowania naszego Parku w nienaruszonym stanie dla przyszłych pokoleń” – poinformowały władze Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Kolejna umowa dotyczy ochrony Parku przed antropopresją i szkodnictwem. Aby ją zrealizować, zakupiono specjalistyczny sprzęt do przeciwdziałania leśnym szkodnikom. „To również zasługa wsparcia ze środków krajowych, gdzie aż 90% dofinansowania zostało zagwarantowane Parkowi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w sumie 125 241 złotych z 139 157 złotych)! Dzięki tej inwestycji możemy działać jeszcze skuteczniej na rzecz ochrony naszej przyrody. Razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wciąż dążymy do zachowania piękna naszego Parku!” – podają przyrodnicy.

Fot. Świętokrzyski Park Narodowy

Booking.com