W Tarnawie powstały nowe stanowiska edukacyjne

Na torfowisku Tarnawie Wyżnej zainstalowano nowe stanowiska edukacyjne. Turyści mają do swej dyspozycji ryciny, zdjęcia i opisy informacyjne. Celem było zapoznanie się przez odwiedzających miejsca z unikatową roślinnością, jaka tu występuje.

Torfowisko w Tarnawie Wyżnej jest najstarszym w tym regionie. Jak podają przyrodnicy z Bieszczadzkiego Parku Narodowego, historia tego miejsca sięga kilkunastu tysięcy lat. „Składa się z dwóch odrębnych płatów i charakteryzuje się mozaiką mszarów, zbiorowisk krzewinkowych, turzycowisk, zarośli i borów, a na okrajkach również szuwarów i ziołorośli. Są to siedliska wybitnie zależne od klimatu, bo ich zasilanie w wodę opiera się niemal wyłącznie na opadach atmosferycznych. Ze względu na swą unikatowość ekosystemy torfowiskowe stanowią wyjątkowo cenny element nie tylko przyrody, ale również krajobrazu bieszczadzkiej „krainy dolin” – opowiadają o tym wyjątkowym miejscu. Chcąc umożliwić wszystkim odwiedzającym to miejsce turystom możliwość dokładnego zapoznania się z tutejszą unikatową roślinnością, zamontowano tu 13 nowych stanowisk edukacyjnych. Pracownicy Parku podają, że stanowią one projekt „Energia słoneczna dla Człowieka i dla Przyrody w ramach edukacji ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii finansowanego ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie. Składają się na niego ryciny, zdjęcia i opisy informacyjne. Stanowiska znajdują się na dwóch kładkach.

Fot. BdPN

Booking.com