Wyremontowano kolejne łemkowskie nagrobki

Za sprawą Pani Sołtys z Mszany wyremontowano XIX-wieczne, łemkowskie nagrobki. Dodatkowo zamontowano w piaskowcu krzyż, który dawniej był elementem stojące tu wówczas cerkwi. To nie jedyne łemkowskie cmentarze, które są poddawane renowacji.

Renowacji zabytkowych nagrobków w Mszanie dokonał Szymon Modrzejewski. Fundusze na to pochodziły z publicznej zbiórki prowadzonej na ten cel.

W zeszłym roku dokonano naprawy łemkowskich nagrobków w Łabowej. Pod koniec września 2021 podjęła się tego grupa „Kamieniarze Kyczery”. Wśród nich również był Szymon Modrzejewski oraz mieszkańcy wsi wraz sołtysem i proboszczem.

Łemkowie to inaczej Rusini, karpaccy górale uznawani za mniejszość etniczną. Ich ojczyzną jest Beskid Niski. Są wyznawcami prawosławia, dlatego ich cmentarze położone były i są przy cerkwiach.

Booking.com