Bieszczadzki Park Narodowy chce połonin bez barier

https://pixabay.com/pl/photos/bieszczady-tarnica-bukowe-berdo-1002421/

Park Narodowy Połoniny wraz z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym wydały oświadczenie, że chcą połonin bez barier architektonicznych. Pragną, aby piękno przyrody w tych miejscach mogły podziwiać również osoby niepełnosprawne. Stąd też postanowiły przeprowadzić konsultacje społeczne. Udział w nich może wziąć każdy.

Parki transgraniczne (Polska-Słowacja-Ukraina) pragną, aby możliwość korzystania z uroków bieszczadzkich połonin miały również osoby niepełnosprawne, zarówno te ruchowo, jak i niewidome i słabowidzące.

Dlatego też Park Narodowy Połoniny wraz z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym przygotowują wspólny projekt transgraniczny, który jest dofinansowany z Programu Interreg Polska-Słowacja 2027.

Główny cel projektu: Umożliwienie dostępu do unikalności Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery >>Karpaty Wschodnie<< bez barier, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody i przyszłości obszaru Polski/Słowacji/Ukrainy, stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej również dla zagrożonych grup ludności, w tym dla osób niepełnosprawnych ruchowo, seniorów i dzieci” – podaje Bieszczadzki Park Narodowy.

W celu realizacji projektu Bieszczady i Połoniny bez granic zaplanowano m.in.

  • Poprawę infrastruktury na szlakach Wielka Rawka – Kremenaros – Nova Sedlica, a także Wetlina – Rabia Skała – Runina;
  • przygotowanie aplikacji mobilnej, przewodnika offline, informacji za pomocą kodów QR;
  • stworzenie map, na których zaznaczone będą wszystkie przeszkody i bariery zarówno w BdPN, jak i PNP;
  • poszerzenie oferty ekologicznej.

W związku z powyższym Włodarze w/w Parków Narodowych podjęli decyzję o konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych w poniższym zakresie:

– Aktywności projektowe, w szczególności odpowiedniość wybranych miejsc do zapewnienia dostępu bez barier.

– Zakres/szczegóły promocji projektu, w szczególności przydatność/zmienność produktów promocyjnych lub inne tematy związane z celem projektu”.

Konsultacje odbędą się 8 września o godzinie 12.00 online. Wszelkie sugestie będzie można zgłaszać na adres daniela.galandova@nppoloniny.sk

Booking.com