Sąd wydał zakaz blokowania szlaku na Gubałówkę

https://pixabay.com/pl/photos/m%C5%82otek-licytacyjny-aukcja-m%C5%82ot-3577258/

Sąd Rejonowy w Zakopanem wydał postanowienie, co do sporu o bezpłatny szlak na Gubałówkę pomiędzy góralską rodziną a PKL. Jest on korzystny dla spółki i turystów. Rodzinie jednak przysługuje zażalenie na postanowienie.

Spór o szlak na Gubałówkę

Na temat sporu o Gubałówkę pisaliśmy tutaj. Jedna z rodzin Górali stanęła przeciwko PKL. Uważa bowiem, że teren, po którym przebiega szlak na szczyt góry, należy do niej, nikt jej bowiem go nie wywłaszczył. Dziadek rodziny ponoć bardzo tego pilnował. Dlatego mają prawo go zagrodzić i postawić tam własną kasę. Opłata za wejście na Gubałówkę była symboliczna, wynosiła bowiem 5 złotych. Mimo to PKL uważało, że jest to bezprawne działanie, gdyż ma wszelkie prawa do tej ziemi. Kobieta, reprezentująca rodzinę, tłumaczyła, że wielokrotnie próbowała rozmawiać z Zarządem PKL, ale nikt nie chciał podjąć się z nią rozmów i była zbywana. Sprawa zakończyła się w Sądzie.

Postanowienie Sądu w sprawie sporu o Gubałówkę

Sprawa pomiędzy PKL a rodziną, która blokowała dostęp do bezpłatnego szlaku na Gubałówkę, toczyła się w Sądzie Rejonowym w Zakopanem. Postanowienie Sądu zakazuje osobie, która rościła sobie prawa do tej ziemi zawężania oraz blokowania dostępu do bezpłatnego szlaku na szczyt. Ponadto ma ona usunąć wszelkie budowle zlokalizowane na działkach nr 43 i 30/2 obręb 4. Jeśli tego nie zrobi, będzie mogło tego dokonać PKL.

W księgach wieczystych tych działek istnieje podobno zapis, że ich właścicielami są Skarb Państwa oraz Polskie Koleje Linowe.

Wyznaczając w 2021 roku szlak na Gubałówkę PKL zaprezentowały nam dokumenty, które świadczyły o tym, że spółka oraz Skarb Państwa są właścicielami tego terenu. Dlatego z pełną świadomością oznakowaliśmy ten szlak. Postanowienie Sądu w Zakopanem jest dla nas potwierdzeniem, że wyznaczony wówczas szlak, został otwarty w zgodzie z prawem i na działkach o uregulowanym statusie prawnym. Postanowienie sądu jest dla nas podstawą, by ponownie otworzyć szlak na Gubałówkę, który przebiega po lewej stronie torów kolei linowo-terenowej PKL” – przekazał do publicznej wiadomości Łukasz Palider, prezes zarządu Oddziału Tatrzańskiego PTTK.

Nie wiadomo jeszcze, jaki koniec będzie miała ta sprawa. Na postanowienie Sądu Rejonowego przysługuje bowiem przegranemu możliwość odwołania do Sądu Okręgowego. Być może rodzina, która uważa, że ziemia należy do niej, będzie składała zażalenie na powyższe postanowienie. Za wcześnie zatem, aby cokolwiek orzekać i mieć pewność, że bezpłatny szlak zostanie udostępniony. Należy poczekać na dalsze działania góralskiej rodziny.

fot. pkl.pl

Booking.com